INFORMATION OM OG FRA HOLSTEBRO FILMKLUB

FORSIDEN

Meddelelser m.m. til medlemmerne

Holstebro Filmklubs bestyrelse:

Alm. info og pressestof

.
.

Holstebro Filmklub afholder
GENERALFORSAMLING:
Onsdag d. 11.marts 2020 kl. 18.00
på Holstebro Bibliotek

Filmklubbens vedtægter
Vedtæter GF 2013

Referat af
GENERALFORSAMLINGEN
Den 13.marts 2019
 
Hent også som PDF

Formandens  beretning ved
den ordinære generalforsamling
Den 13. marts 2019

Hent også som PDF

VEDTÆGTER

Bestyrelsen HFK
Forrest:
Lonni Gelsdorf (formand)
Ane Mette Nielsen  (medlem af bestyrelsen)
BAGEST:
Frans Pærregaard (kasserer),
Vit Miksovsky(revisor)
Elisabet Christensen (medlem af bestyrelsen) ,

Om Holstebro Filmklub
og generalforsamlingen
den 13/3 2019
 
Hent også som PDF

Forråret 2020 byder på
 6 film + 1 som vises:

1) Mandag den 20. Januar  2020
2) Mandag den 03. februar 2020
3) Mandag den 17. februar 2020
4) Mandag den 02. marts 2020
5) Mandag den 16. marts 2020
6) Mandag den 30. marts 2020

7) Lørdag   den 07. marts 2020
(Ekstra lørdagsfilm.
Tidspunkt følger senere)


Hent listen med
forevisnings datoer m.m.
som PDF

.

.

DIVERSE:

MARIN hent PDF
KONTAKT til bestyrelsen:

Lonni Gelsdorf,         gelsdorf@mail.dk
-formand   97424543
Frans Pærregaard, 
   frans.p@mail.dk
-kasserer  97426036
Ane Mette Nielsen,  
panemette2@gmail.com
21 62 24 59
Elisabet Christensen,
feldinghus@mail.tele.dk
24 81 72 70
Vit Miksovsky,     
    vit.miksovsky@gmail.com
61 63 16 78

Link til PDF arkiv :  

REFERAT AF FILMKLUBBENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLIN
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 18
på Holstebro Bibliotek

Pressemeddelelse angående
Holstebro Filmklub og
Generalforsamlingen 2018

.